مشخصات بازیکن
??PiStoL?????? :نام پلییر
بن موقت :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
94.183.88.36 :آیپی
STEAM_1:0:147355302 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۷:۱۸:۵۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۷:۱۸:۵۳ :تاریخ آنبن
28 روز :مدت زمان بن