مشخصات بازیکن
Saeed70 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.186.158.86 :آیپی
STEAM_1:0:494854110 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۹:۲۵:۱۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۹:۲۸:۲۱ :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن