مشخصات بازیکن
F???? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
185.235.42.14 :آیپی
STEAM_1:0:495300043 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
Dr.Mohammad :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۹:۳۷:۴۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۱۶:۵۴:۱۳ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن