مشخصات بازیکن
?M.s? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.183.66.230 :آیپی
STEAM_1:0:456217164 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Zhiar Naqshbandi | Tetrodot :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۲۱:۳۸:۲۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۲۱:۳۸:۲۸ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن