مشخصات بازیکن
anani sikim :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
46.209.54.39 :آیپی
STEAM_1:0:495642777 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Nadia Agharabi | Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳:۰۴:۰۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳:۰۴:۰۲ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن