مشخصات بازیکن
XxTRXGAMERxX :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.190.179.98 :آیپی
STEAM_1:0:460184101 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۷:۵۴:۵۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۲۱:۵۴:۵۴ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن