مشخصات بازیکن
Rip :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Turkey(TR) :کشور / منطقه
85.106.98.4 :آیپی
STEAM_1:1:200947219 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spamming Mic/Chat :دلیل بن شدن
Sahand Mohseni :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۵:۳۸:۳۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن