مشخصات بازیکن
B's Ava :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.239.51.103 :آیپی
STEAM_1:0:442639934 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
GAME BANNED :وضعیت اکانت
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad Salehi | Ahmawd :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۲۳:۲۶:۴۷ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن