مشخصات بازیکن
MrParaZiT :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.188.167.66 :آیپی
STEAM_1:0:423113410 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh | GameBull :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۰۵:۳۷:۱۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۰۶:۳۷:۱۷ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن