مشخصات بازیکن
CS:rOBNO LAM :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
185.161.49.6 :آیپی
STEAM_1:0:495868353 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۰۵:۵۶:۰۲ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن