مشخصات بازیکن
????? ????? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Russian Federation(RU) :کشور / منطقه
46.147.180.148 :آیپی
STEAM_1:0:147712518 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spamming Mic/Chat :دلیل بن شدن
Sahand Mohseni :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۲:۴۳:۱۶ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن