مشخصات بازیکن
SkuLL_ :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
95.82.12.166 :آیپی
STEAM_1:1:483998171 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27016 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۰۷:۴۲:۰۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۱:۴۲:۰۶ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن