مشخصات بازیکن
Lollipop :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.123.5.60 :آیپی
STEAM_1:0:88082200 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۰۹:۰۵:۲۴ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن