مشخصات بازیکن
Phaxe :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
46.209.16.162 :آیپی
STEAM_1:1:122740058 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۴:۱۰:۱۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۴:۲۱:۴۵ :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن