مشخصات بازیکن
Dont Run! :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.179.47.114 :آیپی
STEAM_1:1:492946476 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] TriggerBot / Smooth Aimbot Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27016 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۶:۱۵:۱۸ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن