مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
217.219.8.169 :آیپی
STEAM_1:0:495298709 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Reza Ranjbar | NatH- :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۸:۱۳:۰۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۲۲:۱۳:۰۷ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن