مشخصات بازیکن
gainfulhaplessmandrill :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.179.69.89 :آیپی
STEAM_1:0:491509574 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۲۳:۱۵:۲۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۲۳:۱۵:۲۲ :تاریخ آنبن
6 روز :مدت زمان بن