مشخصات بازیکن
M A B :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Europe(EU) :کشور / منطقه
37.27.254.41 :آیپی
STEAM_1:1:495220506 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad Salehi | Ahmawd :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۰۳:۳۸:۵۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن