مشخصات بازیکن
??ll_ll :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.191.97.175 :آیپی
STEAM_1:1:466272029 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۰۵:۰۱:۳۵ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن