مشخصات بازیکن
Historiya :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
188.158.152.27 :آیپی
STEAM_1:1:99786737 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Saeed Pahlavan | Magical :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۲:۲۲:۱۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۲:۲۲:۱۰ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن