مشخصات بازیکن
Daemon :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.59.124.52 :آیپی
STEAM_1:0:154686732 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Zhiar Naqshbandi | Tetrodot :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۵:۳۳:۵۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۵:۳۳:۵۷ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن