مشخصات بازیکن
Scream :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
217.60.175.81 :آیپی
STEAM_1:0:442606032 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۰۱:۵۸:۳۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۰۱:۵۸:۳۱ :تاریخ آنبن
4 روز :مدت زمان بن