مشخصات بازیکن
mahnaz ranger :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.179.109.252 :آیپی
STEAM_1:1:491494668 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Nadia Agharabi | Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۲۳:۲۳:۱۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۲۳:۲۳:۱۲ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن