مشخصات بازیکن
Mamad :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
77.77.116.174 :آیپی
STEAM_1:1:35489366 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Nadia Agharabi | Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۲۳:۲۴:۱۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۲۳:۳۴:۱۸ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن