مشخصات بازیکن
energeticdefectivepelican :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.179.109.252 :آیپی
STEAM_1:0:482310205 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۲۳:۲۷:۵۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۲۳:۲۷:۵۵ :تاریخ آنبن
2 روز :مدت زمان بن