مشخصات بازیکن
jugg :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.183.68.72 :آیپی
STEAM_1:0:496274550 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Nadia Agharabi | Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۲۳:۳۶:۲۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۰۰:۰۶:۲۵ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن