مشخصات بازیکن
? Br1ght :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.56.125.240 :آیپی
STEAM_1:0:424782367 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Wallhack :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi | Kardinal :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۲:۲۸:۴۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۲:۵۸:۴۶ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن