مشخصات بازیکن
??????? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Czech Republic(CZ) :کشور / منطقه
95.46.219.233 :آیپی
STEAM_1:1:125914856 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
General Exploit of Game/Map/Server :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۰۹:۲۸:۰۴ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن