مشخصات بازیکن
Shahrooz :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.177.78.31 :آیپی
STEAM_1:1:457004594 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۲۰:۴۲:۱۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۲۰:۴۲:۱۵ :تاریخ آنبن
6 روز :مدت زمان بن