مشخصات بازیکن
???????? :نام پلییر
بن موقت :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.179.113.69 :آیپی
STEAM_1:1:446471516 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۲۲:۰۲:۲۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۲۲:۰۲:۲۱ :تاریخ آنبن
14 روز :مدت زمان بن