مشخصات بازیکن
v/ilD :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.181.57.246 :آیپی
STEAM_1:1:225446971 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۰۲:۴۰:۳۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن