مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.117.254.26 :آیپی
STEAM_1:1:446357533 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۲:۵۶:۰۵ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن