مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.151.174.101 :آیپی
STEAM_1:0:445145057 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Mic spamming :دلیل بن شدن
Sahand Mohseni :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۶:۲۹:۰۳ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن