مشخصات بازیکن
Kaneki Ken :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.184.168.91 :آیپی
STEAM_1:1:485638880 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
GAME BANNED :وضعیت اکانت
[TGAC] Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۰۰:۳۰:۵۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۰۰:۳۰:۵۷ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن