مشخصات بازیکن
mohamad:/ :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.148.90.7 :آیپی
STEAM_1:1:463145544 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۵:۴۲:۵۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن