مشخصات بازیکن
EDOY :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
77.237.191.185 :آیپی
STEAM_1:0:211527174 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Zhiar Naqshbandi | Tetrodot :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۱۶:۰۶:۳۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۱۶:۰۶:۳۰ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن