مشخصات بازیکن
Ecl1pSe :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
188.75.120.18 :آیپی
STEAM_1:1:219656770 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۱۸:۰۹:۲۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۲۰:۰۹:۲۲ :تاریخ آنبن
2 ساعت :مدت زمان بن