مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.235.207.228 :آیپی
STEAM_1:1:239810134 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۴:۵۴:۵۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۳:۵۴:۵۲ :تاریخ آنبن
3 ماه :مدت زمان بن