مشخصات بازیکن
VIKING :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.191.163.141 :آیپی
STEAM_1:0:489208209 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Sadra Farhadi | PaRaZiT :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۲۳:۱۲:۳۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۲۳:۴۲:۳۸ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن