مشخصات بازیکن
_reC. :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.245.121.216 :آیپی
STEAM_1:1:442894141 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۲۲:۱۶:۲۲ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن