مشخصات بازیکن
Achilles7319 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.59.195.92 :آیپی
STEAM_1:0:425887251 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Zhiar Naqshbandi | Tetrodot :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۸:۵۸:۱۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۸:۵۸:۱۴ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن