مشخصات بازیکن
AMU EBRAHIM :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.198.178.88 :آیپی
STEAM_1:1:186020152 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
120 :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۲۰:۳۶:۰۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن