مشخصات بازیکن
Emam (rah) :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.108.71 :آیپی
STEAM_1:1:481125499 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۷:۱۵:۴۳ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن