مشخصات بازیکن
Grenade Man | Farmskins.com :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.117.0.115 :آیپی
STEAM_1:0:212762608 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spamming Mic/Chat :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۰۶:۳۸:۵۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن