مشخصات بازیکن
???? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.182.218.57 :آیپی
STEAM_1:0:484284215 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Anti Recoil :دلیل بن شدن
Saeed Pahlavan | Magical :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۲۱:۲۳:۲۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۲۱:۲۳:۲۳ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن