مشخصات بازیکن
toofan :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.182.218.57 :آیپی
STEAM_1:1:484173128 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27016 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۲۲:۳۳:۲۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۲۲:۳۳:۲۴ :تاریخ آنبن
6 روز :مدت زمان بن