مشخصات بازیکن
Ermac_Tlkinetic :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.58.193.2 :آیپی
STEAM_1:1:31463625 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Zhiar Naqshbandi | Tetrodot :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۲۲:۳۹:۵۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۲۳:۰۹:۵۵ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن