مشخصات بازیکن
U-Boot :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.75.89.152 :آیپی
STEAM_1:0:484145280 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Dr.Mohammad :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۰۰:۳۵:۵۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن