مشخصات بازیکن
Alone Walker :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.75.89.24 :آیپی
STEAM_1:1:484284905 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
" :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۰۱:۰۹:۲۶ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن