مشخصات بازیکن
khalil :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.239.245.34 :آیپی
STEAM_1:1:497390479 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Hack :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۰۱:۱۵:۲۳ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن